Privatlivspolitik

Dataansvarlig:
Stær Optik
CVR nr. 31368510
Tordenskjoldsgade 40, st. th.
8200 Aarhus N

Stær Optik er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne Persondatapolitik og gældende lovgivning.

1  Personoplysninger og brug heraf

Stær Optik indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  • når du bruger vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om din ip-adresse samt i form af cookies som beskrevet i vores Cookiepolitik
  • når du booker en tid til synsprøve
  • når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • når du benytter vores kontaktformular
  • når du anvender vores prisberegner.

Hvis du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner behandler vi kontaktoplysninger, oplysninger om vores samhandel med den virksomhed, du repræsenterer samt oplysninger, der i øvrigt er nødvendige for at administrere vores forretningsmæssige relation.

Stær Optik bruger dine personoplysninger til at levere den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Stær Optik indsamler dine oplysninger med henblik på at tilpasse indhold og annoncering og for at analysere trafikken på vores hjemmesider.

2 Videregivelse af oplysninger

Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan fx blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (fx leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (ii) hvis det er påkrævet ifølge gældende lovgivning eller en domstolsafgørelse.

Videregivelse vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, fx i forbindelse med oprettelse af en aftale med os og i forbindelse med fremsendelse af materialer eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger.

Vi deler oplysninger om din brug af vores hjemmesider med vores betroede partnere inden for sociale medier, annoncering og analyse. Disse partnere er Facebook, Google Analytics og Google AdWords såvel som MailChimp, såfremt du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

3 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi har vedtaget interne regler om datasikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vore medarbejdere, der behandler persondata.

Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt.

Vi sørger løbende for, at vores IT-udstyr er opdateret og har installeret passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewall og virusbeskyttelse.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for kunden (diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe), vil vi underrette kunden om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

4 Opdatering, sletning eller rettelse af dine oplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos Stær Optik, kan du rette henvendelse til os på info@staeroptik.dk eller telefonnummer 86 16 00 22.

Efter persondataforordningen har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Du kan desuden til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet ved at trykke ”Frameld” i det modtagne nyhedsbrev.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

5 Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Stær Optik gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter og anonymiserer derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de blev indsamlet eller senere behandlet til, ikke længere nødvendiggør behandlingen.

Vi opbevarer dine oplysninger i Google Analytics i 26 måneder fra dit seneste brug af vores hjemmesider, hvorefter oplysningerne automatisk slettes. Google Analytics giver automatisk alle brugere et unikt ID, hvormed Stær Optik kun kan se et krypteret ID og dermed ingen personoplysninger på brugerne.

Ved brug af vores kontaktformular og prisberegner, sletter vi løbende dine personlige oplysninger efter, at vi har leveret den service, som du har bedt om.

6 Ændringer

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Stær Optik forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om dette website og brugen af cookies, er du velkommen til at kontakte os:

Stær Optik
CVR nr. 31368510
Tordenskjoldsgade 40, st., Th.
8200 Aarhus N
Tlf.: 86 16 00 22
E-mail: info@staeroptik.dk